פרוק חברה מרצון

פירוק חברה מרצון – סגירת חברה לא פעילה

רבים מהחייבים הנכנסים להליך של פשיטת רגל, עשו זאת כתוצאה מעסק בבעלותם שלא הצליח וכתוצאה מכך נכנסו גם לחובות אישיים.

החייבים עסוקים בפשיטת רגל האישית שלהם ולא טורחים כלל לטפל בעניין החברה שבבעלותם ואשר אינה פעילה.

חברה לא פעילה, עדיין חייבת בתשלום, אגרה שנתית, לרשם החברות ובהגשת דוחות שנתיים.

ישנן, אלפי חברות לא פעילות שבעליהן סבורים כי אין כל  טעם  לבצע הליך פירוק חברה ואין צורך לשלם את האגרה השנתית , כי ממילא  לא יקרה

שום דבר.  את טופס תשלום האגרה שהם מקבלים מידי שנה הם זורקים לפח כי לא נעשו, עד כה, פעולות גביית חובות האגרה.

אך לא כך הם פני הדברים. תשלומי האגרה השנתית מצטברים מידי שנה לאלפי ואף עשרות אלפי ₪.

על בעלים של חברה לדעת כי אי תשלום האגרה השנתית, או אי קיום חובת דיווח (דו"ח שנתי), מהווים הפרת חובה החלים הן על החברה והן על

בעליה, כך שהוא יהיה חשוף, באופן אישי לחוב ולקנסות.

יתרה מכך, בעל שליטה בחברה לא יוכל להקים חברה חדשה כל עוד לא שולם החוב

עוד שינוי מהותי החל מתחילת שנת 2014, בה  הוחלט להעביר את  גביית חובות אגרה השנתית אל המרכז לגביית קנסות לה סמכויות נרחבות

לגביית החוב לרבות גבייה מנהלית, הטלת עיקולים, חיוב בהוצאות גביה.

לידיעתך, הקנס בגין אי תשלום חובות אגרה עומד ע"ס 7,340 ש"ח ללא הוצאות גביה.

יש לדעת כי קנסות בגין אי תשלום אגרה לא נכללות בהליך פשיטת רגל ואף עלולות להביא לביטולה.

על כן מומלץ, לכל בעל חברה לא פעילה, להגיש בקשה לפירוק חברה מרצון ולבקש, במסגרת ההליך, לפטור מתשלום החובות לתקופה שהחברה לא

היתה פעילה.

למשרדנו ניסיון עשיר ורב ב"פירוק חברה מרצון" לחברות לא פעילות. ומניעת חיובי אגרות  והטלת קנסות וביטול חובות קיימים.

התקשרו עוד היום לקבלת הצעת מחיר

השארת תגובה