הגבלת חשבון בנק

לקוח מוגבל

לקוח מוגבל  בשל תופעת השיקים החוזרים שהפכה להיות "מכת מדינה" הפוגעת קשות באנשים פרטיים ובעסקים כאחד, החליטה המדינה להילחם

ובעקבות כך נחקק חוק המטיל עיצומים על לקוחות אשר בחשבון הבנק שלהם חזרו, בתקופה קצרה,  שיקים רבים מידי.

ה"עונש" שמטיל החוק  על הלקוח, באמצעות הבנק,  הינו בהפיכת חשבון הבנק כמוגבל ובמצב יותר קשה אף הפיכת הלקוח עצמו כמוגבל חמור.

התנאי להפיכת חשבון בנק למוגבל הוא שבאותו ח"ן יחזרו לפחות 10 שיקים במהלך תקופה של 12 חודשים או פחות, אולם שהתקופה בין השיק

הראשון לאחרון לא יהיה פחות מ- 15 ימים.

תקופת ההגבלה עומדת על 12 חודשים  ואשר בתקופתה הלקוח אינו יכול למשוך שיקים מחשבונו זה בלבד  ולא לפתוח חשבון בנק חדש (הגבלה

רגילה).  במידה ובתקופה זו יחזרו שיקים נוספים אזי יוטל על הלקוח הגבלה חמורה עם סנקציות יותר קשות אשר יפורטו בהמשך.

יובהר כי בתקופת ההגבלה הרגילה, הסנקציות מוטלות על  החשבון הספציפי בו חזרו השיקים בלבד, כלומר, הלקוח יכול לנהל חשבונות אחרים, שלו,

באופן רגיל.

על לקוח מוגבל להיזהר משני דברים, בתקופת ההגבלה: אם חשבון נוסף שלו יוגבל אזי הוא באופן אישי יוכרז "כלקוח חמור בנסיבות מחמירות"  במידה

וחשבונו יוכרז, שוב, כמוגבל בתוך תקופה של 3 שנים לאחר תום ההגבלה, יוכרז הוא ( הלקוח) כמוגבל חמור בנסיבות מחמירות.

לקוח מוגבל בנסיבות מחמירות יוגבל בכל חשבונותיו ולא רק בחשבון בו חזרו השיקים. כלומר כאן מגבילים את הלקוח ולא את החשבון. תקופת

ההגבלה גדלה לשנתיים. המשמעות היא עצירה, כמעט מוחלטת, בניהול שוטף של חשבונות בנק. לקוח מוגבל חמור לא יוכל למשוך שיקים, לא

להשתמש בכרטיסי אשראי, לא לפתוח ח"ן בנק נוסף.

פרסום ההגבלה –  עם הגבלת החשבון או הלקוח, יעביר הבנק דיווח למפקח על הבנקים אשר מצידו ידווח על כך לכל מערכת הבנקאות.  מאגר

חשבונות מוגבלים ולקוחות מוגבלים מפורסמים באתר בנק ישראל והמידע נגיש לכל אדם. ( בהגבלה רגילה מפורסם רק פרטי החשבון ולא שם הלקוח

לעומת בהגבלה חמורה בה מפורסם גם פרטי הלקוח).

חובת הבנק : על הבנק להודיע ללקוח עם חזרת השיק ה- 5 כי פעילותו בחשבון לא תקינה ועליו להיזהר.  עם סירוב השיק העשירי – על הבנק, תוך 5

ימי עסקים, להודיע על הגבלת החשבון, בציון מועד תחילת וסיום ההגבלה ופירוט כל עשרת השיקים שחזרו.

לקוח מוגבל מיוחד ישנו סטטוס נוסף של לקוח מוגבל מיוחד שנקבע במסגרת הליכים משפטיים (פשיטת רגל או הוצל"פ) ואין לזה קשר לשיקים שחזרו

אלא להחלטה שיפוטית להגביל את חשבונות הבנק של החייב (הלקוח).

לידיעתך, ניתן לבטל את ההגבלת חשבון הבנק ולקבל צו מבית משפט להקפאה מיידית של ההגבלה.

בוא לפגישה חינם עם מומחה בתחום, אנו נטפל בנושא ההגבלה באופן מיידי

מה כדאי לדעת

1.    מרבית הלקוחות שחשבונם הוגבל טועים לחשוב שלא כדאי לעשות גלים ויש לתת לזמן לעשות את שלו, כלומר לתת לתקופת ההגבלה לחלוף ואז לחזור לשגרה.  יש לדעת כי הגבלת חשבון משפיעה על ההתנהלות הכספית בחיי היום יום –  עצמאי יתקשה לנהל את עסקו, אי אפשר יהיה לשלם תשלומים שוטפים אלא במזומן בלבד. זאת ועוד גם לאחר תום ההגבלה, שמכם עדיין יהיה מוכתם לכל הגבלה נוספת אם תהיה.
2.    טעות לחשוב כי אין טעם לערער על החלטת ההגבלה, בפני בימ"ש, שכן תקופת ההגבלה תסתיים עד שיינתן פס"ד בעניין. קבלת צו זמני לביטול ההגבלה אפשר לקבל תוך מספר ימים. צו זה יבטל את ההגבלה ויחזיר את מצב החשבון לקדמותו עד למתן החלטה סופית בעניין.  במידה ותזכו כי אז שמכם יהיה נקי מכל מרשם ומאגרי המידע הרלוונטיים.
3.    רבים הלקוחות שחשבונם הוגבל סבורים כי אין ביכולתם להתמודד מול מיטב עורכי הדין של הבנקים וכי סיכויים לזכות נמוכים. לא כך הם פני הדברים – בתי המשפט נוטים לשמוע את טענות האזרחים המתלוננים נגד התנהלות הבנק וסטטיסטית ישנם לא מעט פסקי דין המבטלים הגבלת חשבונות.
4.    פתרונות –  לקוח שחשבונו הוגבל חייב לפעול באופן מיידי: עליו לפנות לבית משפט על מנת שיורה על ביטול החזרת השיקים במידה ובוטלו מכמה סיבות:
א.    מחמת טעות.
ב.    מחמת עיקול שהוטל על החשבון והשיק נמשך לפני שהבנק קיבל הודעה בדבר העיקול ולפיכך הבנק סירב לפרוע שיקים.
ג.    במידה והשיק נפרע לפני המועד הנקוב בו.
ד.    היתה יתרה מספקת בבנק לכבד את השיק.
ה.    הבנק היה חייב לכבד את השיק מכוח הסכם.
ו.    בשל פעולת איבה, נבצר מהלקוח לטפל בעניינו מחמת פגיעה בו או ברכושו.

בעת  הגשת הבקשה לביטול ההגבלה יכול הלקוח לבקש, מבימ"ש,  צו זמני שידחה את מועד תחילת ההגבלה עד למתן החלטה סופית בעניינו, מוגשת במקביל בקשה לתת צו מניעה שימנע את תחילת ההגבלה.  מיותר לציין כי  עד למתן החלטה בעניין יש להקפיד כי לא יחזרו שיקים נוספים שכן זה לא יועיל בטיעוני הלקוח כנגד הבנק.

בוא לפגישה חינם עם מומחה בתחום, אנו נטפל בנושא ההגבלה באופן מיידי.

השארת תגובה